หน้าแรก ประวัติวัดเครือวัลย์ ประวัติหลวงพ่อแก้ว วัตถุมงคล แผนที่ไปวัดเครือวัลย์ งานประจำปี
 
 

ขอเชิญฟังพระพุทธมนต์ คลิกด้านล่าง

พุทธชัยมงคลคาถา
แผ่เมตตาไม่มีประมาณ
ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร
มงคลสูตร
พาหุงมหากาฯ
คาถาโพธิบาท
คำไหว้บารมี ๓๐ ทัศน์
คำไหว้พระเจ้าสิบชาติ
คาถาชินบัญชร
โพชฌังคปริตร (ต่ออายุ)
ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
ทำวัตรเช้า
ทำวัตรเย็น
บทสวดพระประจำวันเกิด
เสริมดวงชะตา มีโชคลาภ
บทสวดคนเกิดวันอาทิตย์
บทสวดคนเกิดวันจันทร์
บทสวดคนเกิดวันอังคาร
บทสวดคนเกิดวันพุธกลางวัน
บทสวดคนเกิดวันพุทธกลางคืน
บทสวดคนเกิดวันพฤหัสบดี
บทสวดคนเกิดวันศุกร์
บทสวดคนเกิดวันเสาร์

สวดสะเดาะเคราะห์
บทเจริญพระพุทธมนต์
ยอดพระกัณฑ์ไตรปีฎก
บทสวดสรภัญญะพระรัตนตรัย
บทสวดอาการวัตตาสูตร
นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
มหากรุณาธารณีสูตร
โอม มณี เปง เม ฮง

 


 

 

 

ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี เริมต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่
ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ตั้งแต่เวลา 19.00 น. จนถึง .09 น. ของวันใหม่
รับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
ทำบุญตักบาตรตั้งแตเวลา่ 08.00 วันที่ 31 ธันวาคม และวันที่ 1 มกราคม
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-3828-2485,0-3875-8074,0-3827-8785

 

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

แม่กองธรรมสนามหลวง
แม่กองบาลีสนามหลวง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม
หน่วยวิทยบริการมหาจุฬาฯ วัดใหญ่อินทาราม
จังหวัดชลบุรี
ศ.ต.ภ. ขออนุญาตไปต่างประเทศ
ค้นหาจากGoogle
Youtube
พลังจิต
ธรรมจักร
ธรรมไทย
ลานธรรมเสวนา
พระไตรปิฎกฉบับประชาชน
พันทิป
กระปุก
อภิธรรมออนไลน์
วัดอุทยานนที
วัดนอก
วัดใหม่พระยาทำ

ตรุษจีนปีนี้ ขอเชิญนมัสการปิดทอง หลวงพ่อแก้ววัดเครือวัลย์
เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
ปิดทองหลวงพ่อแก้ว ถวายสังฆทานเพื่อตัวเเอง และคนที่รัก
ตักบาตรพระประจำวัน สะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตา
รับของที่ระลึกทุกท่านที่ไปร่วมทำบุญถวายสังฆทาน
ขอเชิญร่วมสวดมนต์ค่ำ ตั้งแต่เวลา 19.00 - 20.00 น.
สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาในภาคเช้าและเย็น เนื่องจากต้องทำงาน
หลังเลิกงานแล้ว ไปร่วมสวดมนต์ภาคค่ำได้ทุกวันไม่มีวันหยุด
ทางวัดจัดสถานที่และหนังสือมนต์พิธีให้พร้อมทุกอย่าง


ขอเชิญร่วมงานบูรพาจารย์ของวัดเครือวัลย์
วัดเครือวัลย์ จัดงานวันบูรพาจารย์ เพิ่อทำบุญให้อดีตเจ้าอาวาสทุกรูป
โดยจัดในวันที่ 2 กันยายน ของทุกๆปี
ผู้ที่เลื่อมใสหลวงพ่อแก้ว หลวงพ่อถัน หลวงพ่อบ๊วย หลวงพ่อวิเชียร
ขอให้ไปร่วมโดยพร้อมเพรียงกันเพิ่อแสดงความระลึกถึงท่าน

 

ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก
จัดเป็นประจำทุำกปี ในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 ประมาณเดือนตุลาคม
ผู้ไดฟังเทศน์มหาชาติจบในวันเดียว อานิสงส์แห่งการฟัง
จะทำให้เกิดในพระศาสนาของพระศรีอารย์และบรรลุนิพพานในชาตินั้น
ตราบใดที่ยังไม่ถึงนิพพาน ความยากจนหรือคำว่า ไม่มี จะไม่เกิดในชาตินั้น

รับสมัครพระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาภาษาบาลี

ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งเปรียญ
สมัครได้ที่วัดเครือวัลย์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
มีที่พักให้ฟรี มีทุนสนับสนุนสำหรับผู้เรียนดี จนจบการศึกษา

   
   
   

===============================================================


วัดเครือวัลย์
749 ถนนโพธิ์ทอง ตำบลมะขามหย่ง อำเถอเมือง จังหวัดชลบุรี 200000
โทร.0-3828-2485,0-3875-8074,0-3827-8785
e-mail : chanin2000@gmail.com